Kdo koupí mou firmu?

Majitele firmy často zajímá, kdo může být zájemce o koupi jejich firmy. Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že zájemce můžeme rozdělit do 3 základních skupin. Každá z těchto skupin se vyznačuje určitými rysy a pro prodávajícího je důležité vědět, co určitou skupinu zájemců zajímá.

1) FINANČNÍ INVESTOŘI.

Tato skupina se vyznačuje tím, že je zajímá především finanční užitek, výnos. Finanční investor hledá využití svých finančních prostředků a ve většině případů vytváří své portfolio investic takovým způsobem, kde vhodně kombinuje očekávaný výnos a riziko. Investice do menší firmy je vnímána jako velmi riziková, proto finanční investor očekává poměrně vysokou míru zhodnocení svých prostředků. Investor hledá firmy, které vykazují nejen dostatečný zisk, ale hlavně kladný peněžní tok.

Na druhou stranu finanční investor nemá zájem se aktivně zapojit do činností firmy. Z tohoto důvodu jej zajímají firmy, které jsou dostatečně zavedené a mají ustálený systém procesů, který umožňuje majiteli firmy pouze občasný zásah.

2) STRATEGICKÝ KUPUJÍCÍ.

Zájemci, kteří mají nějaký strategický zájem na koupi firmy, označujeme jako strategického kupujícího. Jedná se o subjekty ze stejného nebo příbuzného oboru podnikání, které hledají možnosti růstu pro svou firmu. U takového zájemce se může jednat nejen o získání dalšího zákaznického segmentu, ale také o výhodné získání technologií, zkušeného zaměstnaneckého týmu nebo prostředek pro obsloužení dalších geografických oblastí.

Pro strategického zájemce není rozhodující otázka aktivního zapojení do činností firmy, jako u předchozí skupiny. Ve většině případů nově pořízenou firmu začlení do své stávající struktury a přizpůsobí organizační schéma svým potřebám.Z finančního pohledu strategický kupující hodnotí nejen současný finanční výkon kupované firmy, ale umí si sám pro sebe spočítat, co mu takové spojení s novou firmou přinese, ať už se jedná o synergické efekty nebo jaký výnos mu noví zákazníci, získaní s kupovanou firmou, přinesou.

3) NOVÍ PODNIKATELÉ.

Kupující z této skupiny zahrnují fyzické osoby, které v současné době nepodnikají, jsou v současné době zaměstnáni a jejich snem a záměrem je podnikat, být svým vlastním pánem a řídit si svůj osud.

Tito zájemci jsou připraveni do koupené firmy investovat svůj čas a úsilí. Pro odcházejícího majitele firmy je důležité vědět, že takovému zájemci bude muset předat nejen klíče od firmy, ale také vědomosti důležité pro úspěšný provoz firmy.Z pohledu finančního, nového podnikatele rovněž zajímá, kolik peněz mu nová firma přinese. A nejen, aby uživil sám sebe, ale mohl také splácet půjčené finanční prostředky na koupi firmy.

U některých zájemců se prvky ze základních skupin zájemců prolínají. Takovým příkladem jsou soukromé kapitálové fondy. Primárním účelem kapitálových fondů je v maximální míře zhodnotit finanční prostředky vložené do fondů. V prvním kroku fondy hledají akvizici firmy, která má velmi dobrou finanční výkonnost nebo má takový potenciál. Ve druhém kroku se již fondy chovají jako strategický kupující, kdy vyhledávají další firmy ze stejného nebo příbuzného oboru, aby mohly dominovat v určité části trhu a využily v maximální možné míře synergických efektů. Pro dosažení efektivity získaných firem, fondy často nasazují do těchto firem své vlastní zkušené manažery a aktivně se zapojují do řízení firem. V konečné fázi však opět nastupuje hlavně finanční hledisko, kdy v horizontu 5-7 let fondy získané firmy opět prodávají a získají hlavní finanční efekt pro kapitálový fond.

Chcete zjistit, jak je právě vaše firma atraktivní pro prodej? Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a dozvíte se, jak si vaše firma stojí v 8 klíčových ukazatelích, které rozhodují o celkové hodnotě firmy a jak bude vaše firma atraktivní pro kupující.

< Dotazník vyplníte zde >

A do 2 pracovních dnů obdržíte emailem hodnocení vaší firmy. Je to ZDARMA a zcela důvěrné.