hodnota firmy

Jakou hodnotu má vaše firma? Nechejte si zpracovat nezávislé ocenění hodnoty podniku.

jaká je tržní hodnota firmy?

Co to vůbec znamená Tržní hodnota podniku?

Definice tržní hodnoty dle Mezinárodních standardů je popsána následovně:
„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“

Z definice vyplývá, že tržní hodnota firmy reprezentuje cenu, kterou můžeme považovat za nejpravděpodobnější na dostupném trhu. Takovou cenu, za kterou se dá na trhu očekávat provedení transakce mezi stranami, které mezi sebou nemají žádný vztah. Strany transakce nejsou k tomuto jednání nuceny, ale jsou k tomuto jednání motivovány. Zároveň jsou přiměřeně informovány o podstatě a využití podniku. Jedním z nejdůležitějších faktorů je, že hodnota společnosti je především dána očekávanými budoucími užitky. Hodnota firmy není nic jiného než určitá víra v budoucnost této firmy, která je vyjádřená v penězích.

Nejčastěji otázka hodnoty firmy vyskočí podnikatelům až ve chvíli, kdy je napadne myšlenka o prodeji firmy.

Představu o tom, jaká je hodnota firmy, by každý majitel měl mít ještě předtím, než se rozhodne firmu prodávat. Proces prodeje firmy je často náročný a pro prodávajícího majitele to může být velké zklamání, když zjistí, že trh, zájemci o jeho firmu, si jeho firmu cení na úplně jinou hodnotu, než očekával.

Jak takovému zklamání předejít? Nejlépe si nechat zpracovat ocenění hodnoty firmy neboli stanovení hodnoty podniku (obchodního závodu) někým, kdo tomu rozumí a má zkušenosti nejen s teorií oceňování firem, ale zároveň má zkušenosti s trhem v segmentu malých a středních firem. Tento segment má své zvláštnosti a na tyto firmy je nutné použít jiné pohledy a hodnocení než na firmy s obraty v řádu miliard korun.

Jaká je tržní hodnota vaší firmy?

Ocenění firmy, stanovení hodnoty podniku

Pro stanovení hodnoty firmy je k dispozici poměrně velké množství metod. Vždy je důležité posoudit účel, pro který se zpráva nebo posudek o hodnotě firmy zpracovává a vybrat pro ocenění podniku ty nejvhodnější metody.

Zpracováváme ocenění hodnoty firmy podle 3 různých okruhů metod:

 • Výnosové metody – pracují se stanovením hodnoty především na základě očekávaných výnosů firmy, které přinášejí užitek nejen majitelům, ale také věřitelům firmy. Výnosy mohou být vyjádřeny jako diskontované peněžní toky, kapitalizovaný zisk nebo ekonomická přidaná hodnota.
 • Majetkové metody – majetkové metody přistupují k pohledu na hodnotu firmy na základě jednotlivých složek majetku. Na rozdíl od výnosových hodnot metoda pracuje se stavovými veličinami.
 • Tržní metody – vyvozují hodnotu podniku z údajů získaných na trhu. Ocenění hodnoty podniku se zjistí na základě porovnání se srovnatelnými firmami. Základem tržního porovnávání jsou tzv. tržní multiplikátory (násobitelé), které vyjadřují poměr mezi tržní hodnotou k vybrané vztahové veličině (EBITDA, tržby, zisk apod.).

Každý druh metody ocenění podniku má svůj význam. Díky naším dlouholetým zkušenostem na trhu víme, jaký pohled má určitá skupina kupujících na hodnotu firmy. Zájemce ze skupiny tzv. strategických investorů má úplně jiný pohled než zájemce ze skupiny finančních investorů.

 

PROč si nechat zpracovat ocenění firmy

Pro většinu majitelů firem je právě firma, tím nejcennějším aktivem, které má. Přesto, že se jako majitel firmy nechystáte v blízké době firmu prodat, je podstatné pro vás vědět, jak se hodnota vašeho podniku vyvíjí. Známe situace, kdy ze dne na den, přichází rozhodnutí o prodeji firmy, ať už se jedná o nenadálou nabídku na odprodej firmy nebo změna životní situace. Podle našeho názoru, práce na hodnotě firmy je tou nejdůležitější činností, které by se měl majitel firmy věnovat.

Chcete znát hodnotu vaší firmy?

Znalecký posudek stanovení hodnoty firmy

Ocenění firmy vám zpracujeme i formou znaleckého posudku. Jedná se zejména o následující situace:

 • oceňování jmění při přeměnách - fúze, rozdělení, změna právní formy a převod jměn
 • oceňování nepeněžitých vkladů
 • oceňování podílů, akcií, obchodních závodů při akvizicích, rozdělování SJM a dědických řízeních
 • oceňování pro vyčíslení hodnoty zajištění (úvěrové financování)
 • obvyklé ceny aktiv při převodech mezi propojenými osobami a při dražbách
 • stanovování výše protiplnění za akcie minoritních akcionářů při jejich vytěsnění

V případě, že potřebujete zhotovit znalecké ocenění vaší firmy, závodu, podniku, neváhejte nás kontaktovat.

Co získáte objednávkou ocenění firmy

Spočítáme vám hodnotu firmy z pohledu kupujícího podle 3 odlišných metod. Každý kupující je jiný a má svůj úhel pohledu na hodnotu firmy, kterou kupuje. Součástí zprávy o hodnotě vaší firmy je analýza stavu vaší firmy, hodnocení firmy z pohledu systému Value Builder System, jaké jsou generátory hodnoty firmy, vysvětlení použitých metod a doporučení, jak můžete hodnotu své firmy zlepšovat. A navíc od nás obdržíte půlhodinovou konzultaci k výsledkům stanovení hodnoty firmy a k možnostem zlepšení hodnoty firmy a zvýšení její prodejnosti na trhu.

Získáte:

 • stanovení hodnoty vaší firmy podle 3 různých metod
 • zprávu o hodnotě firmy obsahující:
  • analýzu stavu vaší firmy
  • hodnocení firmy pomocí Value Builder System
  • generátory hodnoty firmy
  • vysvětlení použitých metod
  • doporučení pro maximalizaci tržní hodnoty podniku
 • konzultaci k hodnotě firmy ZDARMA.

CEník SLUŽBY

Vyberte si jeden z cenových programů podle velikosti vaší firmy (ceny bez DPH):

Tarif MINI
firma s obratem do 5 mil. Kč
12.000 Kč
Tarif MIDI
firma s obratem 6 - 50 mil. Kč
24.000 Kč
Tarif MAX
firma s obratem nad 50 mil. Kč
45.000 Kč

OBJEDNÁVKa

Po stisku tlačítka ODESLAT bude přijata vaše objednávka na Kalkulaci hodnoty firmy podle zvoleného tarifu. Po kontrole údajů obdržíte potvrzení objednávky a zálohovou fakturu k platbě. Jakmile obdržíme vaši platbu, bude Vám emailem zaslán seznam požadovaných informací pro zpracování ocenění.

Po získání všech potřebných podkladů zahájíme zpracování ocenění firmy. Vyhotovení zprávy o hodnotě Vaší firmy je hotové do 10 pracovních dnů od obdržení všech podkladů. Pokud v průběhu zpracování budeme potřebovat vyjasnit či doplnit vámi poskytnuté informace, budeme vás kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Zprávu s kalkulací hodnoty firmy odesíláme emailem ve formátu PDF a zároveň se s Vámi domluvíme na termínu bezplatné konzultace ke zprávě o hodnotě firmy.