Jak prodat firmu

Co je to vlastně firma? A co vlastně prodávající prodává? Nebudeme v článku rozebírat rozdíly mezi označením „firma“, „společnost“, „podnik“, „obchodní závod“ nebo lidově počeštěným výrazem „byznys“. Jak jsme zjistili, každý si pod těmito pojmy představuje poněkud něco jiného.

Podle našich zkušeností, ti majitelé, kteří chtějí prodat firmu se dají rozdělit do tří základních skupin, podle toho, v jakém stavu se jejich firma nachází a jaké jsou jejich osobní cíle. Jaké tyto skupiny jsou a jaké je pro každou skupinu řešení při prodeji firmy?

1) Firma je bez činnosti a její majitel nemá pro ni další využití. 

Z této skupiny nás vyhledají majitelé firem, kteří chtějí prodat právní subjekt, společnost, ve většině případů to bývá společnost s ručením omezeným, kterou kdysi založili nebo si ji pořídili jako tzv. ready-made společnost. Byli to buď nadšenci, kteří měli momentální podnikatelský nápad, pořídili rychle společnost a následně ani nezahájili činnost. Nebo podnikatelé, kteří podnikali, ale postupně jejich aktivita a podnikatelská činnost oslabovala až firma nevykazovala téměř žádné tržby a přestala vykazovat aktivitu. Takoví zájemci se nás často ptají, „Jak se zbavit firmy“ nebo „Jak prodat společnost“ a zda jim v tom pomůžeme.

Pro tuto skupinu majitelů však nemáme řešení. Firma bez aktivit a bez majetku, podle našeho názoru, nemá hodnotu a jediným východiskem je provést řádnou likvidaci společnosti a tím se zprostit povinností vyplývajících z vlastnictví společnosti. Někteří z těchto prodávajících majitelů namítají, že pro potenciálního kupujícího má hodnotu v tom, že nemusí projít celým administrativním procesem založení společnosti. To je sice pravda, ale dnes je proces založení nové společnosti poměrně jednoduchý a rychlý, navíc máte jistotu, že společnost je čistá, prostá jakýchkoliv závazků.

Jako další využití takové společnosti je, že v některých veřejných soutěžích je nutné mít firmu s historií. S tímto opravdu nemáme zkušenosti a opět pochybujeme, zda se někomu taková transakce vyplatí.

Posledním častým důvodem je, že někteří zájemci hledají firmu, plátce DPH. A z jakého důvodu? Protože v určitých lokalitách je obtížné získat dobrovolnou registraci DPH před tím, než dosáhnete obratu pro povinnou registraci. Dnes je hranice pro povinnou registraci DPH ve výši 1 mil. Kč a pokud takového obratu nedosahujete, nemá význam o takovou registraci usilovat, registrace k DPH přináší pro podnikatele jen další povinnosti.

Pro tuto skupinu na závěr jednu příznivější informaci. Několik subjektů na českém trhu takové společnosti (firmy) vykupuje, důkladně si však prostudujte smluvní podmínky takové transakce, aby vás taková transakce nestála více než likvidace společnosti.

3)Předlužená firma

Druhá skupina podnikatelů, majitelů firem, je ta, kdy jejich firma dosáhla stavu vysokého zadlužení, ve většině případů je dlouhodobě ve ztrátě a zralá pro vyhlášení insolvence. Jak prodat takovou firmu? Čas od času zahlédnu inzerát, který nabízí majitelům zadlužených, že je zprostí odpovědnosti tím, že jej zbaví firmy a tím se majitel zprostí všech závazků. Je to vůbec proveditelné? Ano, firmy vás zbaví, nezprostíte se však odpovědnosti za její stav v době, kdy jste byli v pozici statutárního orgánu společnosti. Proto pozor na takovou transakci, protože se sice zbavíte firmy, ale tím ztratíte možnost kontroly celého procesu případné insolvence, konkurzu. Vždy je lepší mít tyto procesy pod kontrolou, být u tohoto procesu, vyjednat, co nejlepší podmínky, než odevzdat firmu někomu cizímu do rukou a čekat, kdy se dočkáte nějakého trestního oznámení či požadavku na náhradu škody.

3) Zavedená, aktivní firma s perspektivou dalšího fungování

Náš Market Firem se věnuje třetí skupině podnikatelů. Jsou to podnikatelé, kteří svou firmu provozují, firma je funkční a aktivní. V důsledku změny životní situace pomýšlejí na to, jak firmu prodat a zpeněžit tak dlouhé roky úsilí. Důvody odchodu z firmy, prodeje firmy, mohou být různé: odchod do důchodu nebo na odpočinek, vyhoření, změna rodinných poměrů, nemoc, změna priorit v podnikání, koncentrace na jeden obor podnikání a další důvody. Nemusí se vždy jednat o firmu, která je zisková po celou historii. Každé podnikání má své lepší a horší časy. Mnohem důležitější je, jakou perspektivu firma může nabídnout svému novému majiteli. Ať už v podobě zákaznické báze, zavedených systémů, technologií, týmu zaměstnanců apod. V jiném článku jsme psali <odkaz na článek zde>, že zájemci o takové firmy se dají rozdělit do tří základních skupin: finanční investoři, strategičtí zájemci a noví podnikatelé.

A jak tedy prodat firmu, která je aktivní a má perspektivu fungování do budoucnosti?

Analyzujte. Taky taková slova nemáte rádi? Všichni ti poradci, co se kde nabízejí, začínají analýzou… Jde však hlavně o to, sepsat si, v čem je vaše firma dobrá, kde vyniká, odkud přicházejí zákazníci, jaké máte vybavení apod. Vždy hlavně přemýšlejte z pohledu kupujícího zájemce, jaké výhody získá akvizicí vaší firmy.

Určete prodejní cenu. Při prvních konzultacích s majiteli firem se jich ptám, zda mají představu, jakou má jejich firma hodnotu, za kolik peněz se dá jejich firma prodat. Odpovědi bývají různé, hodně často však mimo realitu trhu. Při stanovení hodnoty firmy musíte zapomenout na všechno to úsilí, které jste firmě věnovali. Je to to tvrdé, ale musím být upřímný. Vynaložené úsilí se do hodnoty firmy nepočítá. Kupujícího zajímá především budoucí perspektiva firmy, která se odvíjí od výsledků v minulosti. Ale pozor, málokterý kupující vám bude platit za teoretický potenciál, tzn. za to, že máte s firmou takové a takové plány, které firmu posunou na úplně jinou úroveň. Pokud chcete vědět, jak je to s hodnotou firmy, přečtěte si náš dřívější článek <odkaz na článek zde>.

Připravte informace. Zájemci budou chtít znát informace o vaší firmě předtím, než se s Vámi osobně potkají. Připravte informace v jednoduché, stručné formě (teaser) a v podrobnějším formátu. Stručný anonymní formát umožní nabídnout vaši firmu širokému okruhu zájemců a podrobné informace poskytnete jen vážným zájemcům. Před poskytnutím podrobných informací doporučuji se zájemcem uzavřít Smlouvu o mlčenlivosti.

Nabídněte. Můžete nabízet vaši firmu v inzerci, svým obchodním partnerům nebo dokonce zaměstnancům. Ke zveřejnění nabídky prodeje firmy můžete využít nejen klasické inzerce, ale také sociálních sítí apod. Bohužel tak ztrácíte kontrolu nad diskrétností celého procesu. Jak tomu zabránit? Výhodou je využít poradenskou firmu (zprostředkovatele), která vám diskrétnost procesu zajistí.

Vyjednávejte. Dostali jste se v procesu prodeje firmy do bodu, kdy sedíte se zájemcem o koupi vaší firmy u jednoho stolu a projednáváte podmínky prodeje. Zřejmě pro vás nejdůležitějším bodem je prodejní cena, ale vy nebo kupující můžete vznést řadu dalších podmínek prodeje vaší firmy. Málokdo se dohodne na všech podmínkách u prvního jednání, a tak doporučuji dělat písemné zápisy, které vám pomohou navázat na předchozí jednání a často písemná forma zápisu pomůže vyjasnit některé body. Konečným výstupem by měla být písemná dohoda na podmínkách transakce (prodeje firmy), která je základem pro právníky k sepsání náležité právní dokumentace.  

Nechejte kupujícího provést prověrku. Prověrka neboli Due Diligence je prováděna kupujícím, zpravidla jeho poradci. Její náročnost záleží na velikosti firmy a druhu její činnosti. Kupující si ověřuje správnost a úplnost poskytnutých informací. Její nutnou částí je část právní a část účetní (finanční). Často však dochází i k technické prověrce zařízení apod.

Příprava smluvních dokumentů a uzavření transakce. Nepodceňujte vyhotovení smluvních dokumentů. V případě prodeje firmy se jedná o významně složitější dokumenty než při prodeji nemovitosti. Složitost smlouvy nebo celé sady smluvních dokumentů záleží na dohodnutých podmínkách prodeje firmy a stanovách společnosti. Prodej každé firmy je specifický, takže vždy ponechejte přípravu těchto dokumentů zkušené právní kanceláři.

Uzavřete transakci. K uzavření transakce je nutný úředně ověřený podpis smluvních dokumentů. Často je výhodné provést vše u notáře zároveň s konáním valné hromady. A následuje finanční vyrovnání. Zda v tomto momentu vše pro vás končí, záleží na dohodnutých podmínkách, ale ve většině případů to není obrazně řečeno tak, že odevzdáte klíče novému majiteli a odcházíte.

To jsou stručné body, jak můžete prodat svou fungující firmu. Máte nějaké dotazy k tomu, jak svou firmu výhodně prodat? Neváhejte se s námi domluvit na bezplatné konzultaci. Kontaktujte nás!