Dva nejlepší způsoby, jak zdokonalit svou firmu před jejím prodejem

Když se specializujete na jeden produkt nebo specifickou službu, můžete dodávat tento produkt nebo poskytovat tuto službu lépe než kdokoliv jiný. Tato strategie vám umožní najmout nebo vyškolit takové specialisty, kteří dokáží vylepšit kvalitu výrobku nebo poskytované služby. Díky tomu získáte spokojenější zákazníky, kteří se stanou fanoušky vaší firmy a budou ji doporučovat všem svým přátelům.

To je důvodem, proč právě specializované firmy rostou rychleji, a to i přesto, že mají nižší náklady na marketing. Nižší náklady vedou k vyšší ziskovosti firmy, a tím k její vyšší hodnotě. Specializace na určitý produkt nebo službu má tedy významné výhody, ale co když vaši zákazníci očekávají spíše větší pestrost vaší nabídky?

Tehdy může pomoci druhá forma specializace: zaměření na konkrétní obor.

Jaké jsou výhody toho, že se stanete expertem ve svém oboru?

Specializace na určitý obor přináší několik výhod. 

Díky tomu, že svou nabídku produktů nebo služeb zaměříte pouze na jeden obor, můžete se perfektně naučit jeho jazyk. Každý obor a profese mají svůj jedinečný způsob vyjadřování a znalost tohoto žargonu může být pro vaši společnost velkým přínosem. Díky této znalosti můžete svým zákazníkům nepřímo sdělit, že máte zkušenosti a vědomosti z daného odvětví a umíte se v něm orientovat.

Když se specializujete jen na jednu oblast, budete navíc schopni sledovat trendy v této oblasti, což vám umožní identifikovat nové příležitosti pro vaše zákazníky dříve než konkurentovi, který působí ve více odvětvích. 

A co je nejdůležitější, specializace na jeden obor umožní také vašim zaměstnancům stát se odborníky na dané téma. Ačkoliv vy už jste se specialistou v této oblasti možná stali, je pravděpodobné, že oni jimi ještě nejsou (zejména když je najímáte poprvé). Když se budou vaši zaměstnanci věnovat pouze jednomu oboru, dokáží se velmi rychle plynule naučit jeho lexikon, což vám umožní rychleji a úspěšněji delegovat péči o vztahy se zákazníky.

Díky oborové specializaci došlo k 20násobnému zvýšení tržeb

Podívejme se na příběh majitele firmy Ramana Sehgala z Velké Británie. Sehgal založil v roce 2009 malou marketingovou agenturu nazvanou „ramarketing“. Do roku 2015 firma vyrostla až na obrat odpovídající přibližně 500 000 USD, ale zákazníky ztrácela stejně rychle, jako získávala nové. 

Sehgal byl frustrován nedostatečným pokrokem své společnosti, a proto se rozhodl provést kompletní analýzu svého podnikání. Zjistil, že nejcennější zákazníci společnosti (nenároční na obsluhu, trvalí, s vysokou hrubou marží atd.) jsou z oblasti farmaceutického průmyslu. Sehgal se proto rozhodl změnit směr svého podnikání tak, aby obsluhoval výhradně klienty ve farmaceutickém dodavatelském řetězci.

Když tedy ramarketing začal poskytovat služby pouze jednomu oboru, vytvořil tím pro sebe sled pozitivních událostí. 

Díky tomu, že se Sehgalova společnost stala specialistou v daném odvětví, dokázala sledovat trendy, naučit se žargon, a tím zlepšila kvalitu své práce. Zvýšená spokojenost zákazníků vedla k většímu počtu doporučení a silné reputaci v oblasti farmaceutického průmyslu. 

V tomto oboru existuje mnoho předpisů a nařízení, které je třeba dodržovat. Sehgalovi zaměstnanci do nich začali postupně pronikat a chápat je, a díky tomu mohli lépe pomáhat zákazníkům. 

Firma se následně začala rozvíjet.

Potvrzení vhodnosti strategie

Sehgalova kdysi stagnující marketingová agentura vyrostla z obratu 500 000 dolarů v roce 2015 na více než 10 milionů dolarů v roce 2022. V tomto roce Sehgal přijal akviziční nabídku od společnosti NorthEdge Capital ve výši více než desetinásobku EBITDA.

Shrnutí

Sehgalovo odvážné rozhodnutí specializovat se na farmaceutický průmysl vedlo k 20násobnému zvýšení příjmů a nakonec k lukrativnímu odchodu.Zúžení sortimentu výrobků nebo služeb je nejběžnějším způsobem, jak zvýšit hodnotu společnosti. Specializace na jedno odvětví tak přináší mnoho výhod.

Chcete i vy zdokonalit svou firmu? Neváhejte nás kontaktovat pro první nezávaznou konzultaci!