TARIF BASIC

Tarif BASIC je vhodný pro nejmenší firmy s ročními obraty do 5 mil. korun.

Jaké služby Tarif obsahuje

 • Prověření současného stavu firmy
 • Zpracování stručného prodejního profilu o prodávané firmě bez její identifikace
 • Zpracování podrobného prodejního profilu o prodávané firmě
 • Kontaktování zájemců o koupi firmy s nabídkou firmy k prodeji z naší databáze (2000+)
 • Marketing nabídky firmy v České republice a zahraničí Pouze tarif KOMFORT
 • Prvotní komunikace se zájemci
 • Vyhodnocení vážnosti jejich zájmu
 • Podpis smlouvy o mlčenlivosti se zájemcem
 • Předání kontaktu na zájemce klientovi
 • Konzultace v rozsahu 3 hodin (osobně v naší kanceláři nebo prostřednictvím telefonu nebo Skype hovoru)
 • Organizace jednání mezi zájemcem a klientem Pouze tarif MEDIUMKOMFORT
 • Zajištění právních náležitostí Pouze tarif KOMFORT
 • Dohled nad finančním vyrovnáním Pouze tarif KOMFORT
 • Organizace celého procesu prodeje firmy Pouze tarif KOMFORT

CENA SLUŽBY

6% z prodení ceny, minimálně však 50.000 Kč.
Poplatek za zpracování informačních profilů a zalistování firmy do nabídky je 6.000 Kč.

Platební podmínky:
Počáteční poplatek je účtován při podpisu smlouvy mezi klientem a naší společnosti. Poplatek kompenzuje naše náklady spojené se zpracováním počátečních informací a vyjadřuje klientovu vážnou vůli firmu prodat. Provize je splatná v den prodeje firmy. Všechny ceny jsou bez DPH.

FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY

Po stisku tlačítka OBJEDNAT připravíme smlouvu s údaji, které jste poskytli. Tuto smlouvu, která je již z naší strany podepsána, Vám zašleme ve dvou vyhotoveních na Vaši poštovní adresu, společně s fakturou na úhradu počátečního poplatku. Smluvní vztah vznikne až podpisem obou smluvních stran a doručením 1 vyhotovení smlouvy na naší poštovní adresu uvedenou v průvodním dopisu ke smlouvě.