TARIF MEDIUM

Tarif MEDIUM je vhodný pro firmy s ročními obraty do 15 mil. korun.

Jaké služby Tarif obsahuje

 • Prověření současného stavu firmy
 • Zpracování stručného prodejního profilu o prodávané firmě bez její identifikace
 • Zpracování podrobného prodejního profilu o prodávané firmě
 • Kontaktování zájemců o koupi firmy s nabídkou firmy k prodeji z naší databáze (2000+)
 • Marketing nabídky firmy v České republice a zahraničí Pouze tarif KOMFORT
 • Prvotní komunikace se zájemci
 • Vyhodnocení vážnosti jejich zájmu
 • Podpis smlouvy o mlčenlivosti se zájemcem
 • Předání kontaktu na zájemce klientovi
 • Organizace jednání mezi zájemcem a klientem
 • Konzultace v rozsahu 6 hodin (osobně v naší kanceláři nebo prostřednictvím telefonu nebo Skype hovoru)
 • Zajištění právních náležitostí Pouze tarif KOMFORT
 • Dohled nad finančním vyrovnáním Pouze tarif KOMFORT
 • Organizace celého procesu prodeje firmy Pouze tarif KOMFORT

CENA SLUŽBY

5% z prodení ceny, minimálně však 125.000 Kč.
Poplatek za zpracování informačních profilů a zalistování firmy do nabídky je 16.000 Kč.

Platební podmínky:
Počáteční poplatek je účtován při podpisu smlouvy mezi klientem a naší společnosti. Poplatek kompenzuje naše náklady spojené se zpracováním počátečních informací a vyjadřuje klientovu vážnou vůli firmu prodat. Provize je splatná v den prodeje firmy. Všechny ceny jsou bez DPH.

FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY

Po stisku tlačítka OBJEDNAT připravíme smlouvu s údaji, které jste poskytli. Tuto smlouvu vám zašleme ke kontrole. Smluvní vztah vznikne až podpisem obou smluvních stran.