Kolik peněz dostanu za svoji firmu?

Jedna z prvních otázek ve chvíli, kdy vás napadne prodat firmu. Nechejte si zpracovat nezávislou kalkulaci hodnoty firmy.

8 pilířů hodnoty firmy

Jaké faktory nejvíce ovlivňují hodnotu firmy? Dozvíte se v našem seriálu!

Jste tvůrcem hodnoty?

Získejte ZDARMA bodové skóre a zjistíte, jak výhodně se dá vaše firma prodat.

CHCI HNED PRODAT FIRMU

Máte firmu a chcete ji prodat jednoduše a za co nejvíce peněz?

jaká je hodnota mojí firmy?

Otázka hodnoty firmy vyskočí podnikatelům hned mezi prvními ve chvíli, kdy je napadne myšlenka o prodeji firmy.

Představu o tom, jaká je hodnota vaší firmy, byste měli mít ještě předtím, než se rozhodnete firmu prodávat. Proces prodeje firmy je často náročný a pro prodávajícího majitele to může být velké zklamání, když zjistí, že trh, zájemci o jeho firmu, si jeho firmu cení na úplně jinou hodnotu, než očekával.

Jak takovému zklamání předejít? Nejlépe si nechat zpracovat ocenění firmy neboli stanovení hodnoty podniku (obchodního závodu) někým, kdo tomu rozumí a má zkušenosti nejen s teorií oceňování firem, ale zároveň má zkušenosti s trhem v segmentu malých a středních firem. Tento segment má své zvláštnosti a na tyto firmy je nutné použít jiné pohledy a hodnocení než na firmy s obraty v řádu miliard korun.

 

Ocenění firmy, stanovení hodnoty podniku

Pro stanovení hodnoty firmy je k dispozici poměrně velké množství metod. Vždy je důležité posoudit účel, pro který se zpráva nebo posudek o hodnotě firmy zpracovává a vybrat pro ocenění podniku ty nejvhodnější metody.

Zpracováváme ocenění firmy podle 3 různých okruhů metod:

 • Výnosové metody – pracují se stanovením hodnoty především na základě očekávaných výnosů firmy, které přinášejí užitek nejen majitelům, ale také věřitelům firmy. Výnosy mohou být vyjádřeny jako diskontované peněžní toky, kapitalizovaný zisk nebo ekonomická přidaná hodnota.
 • Majetkové metody – majetkové metody přistupují k pohledu na hodnotu firmy na základě jednotlivých složek majetku. Na rozdíl od výnosových hodnot metoda pracuje se stavovými veličinami.
 • Tržní metody – vyvozují hodnotu podniku z údajů získaných na trhu. Ocenění podniku je možné získat na základě porovnání se srovnatelnými firmami. Základem tržního porovnávání jsou tzv. tržní multiplikátory (násobitelé), které vyjadřují poměr mezi tržní hodnotou k vybrané vztahové veličině.

Každý druh metody ocenění podniku má svůj význam. Díky naším dlouholetým zkušenostem na trhu víme, jaký pohled má určitá skupina kupujících na hodnotu firmy. Zájemce ze skupiny tzv. strategických investorů má úplně jiný pohled než zájemce ze skupiny finančních investorů.

 

Znalecký posudek stanovení hodnoty firmy

Ocenění firmy vám vypracujeme i formou znaleckého posudku. V případě, že potřebujete zhotovit znalecké ocenění vaší firmy, závodu, podniku, neváhejte nás kontaktovat.

 

PROč si nechat zpracovat ocenění firmy

Pro většinu majitelů firem je právě firma, tím nejcennějším aktivem, které má. Přesto, že se jako majitel firmy nechystáte v blízké době firmu prodat, je podstatné pro vás vědět, jak se hodnota vašeho podniku vyvíjí. Známe situace, kdy ze dne na den, přichází rozhodnutí o prodeji firmy, ať už se jedná o nenadálou nabídku na odprodej firmy nebo změna životní situace. Podle našeho názoru, práce na hodnotě firmy je tou nejdůležitější činností, které by se měl majitel firmy věnovat.

Co získáte objednávkou ocenění firmy

Spočítáme vám hodnotu firmy z pohledu kupujícího podle 3 odlišných metod. Každý kupující je jiný a má svůj úhel pohledu na hodnotu firmy, kterou kupuje. Součástí zprávy o hodnotě vaší firmy je analýza stavu vaší firmy, hodnocení firmy z pohledu systému Value Builder System, vysvětlení použitých metod a doporučení, jak můžete hodnotu své firmy zlepšovat. A navíc od nás obdržíte půlhodinovou konzultaci k výsledkům stanovení hodnoty firmy a k možnostem zlepšení hodnoty firmy a zvýšení její prodejnosti na trhu.

Získáte:

 • stanovení hodnoty vaší firmy podle 3 různých metod
 • zprávu o hodnotě firmy obsahující:
  • analýzu stavu vaší firmy
  • hodnocení firmy pomocí Value Builder System
  • vysvětlení použitých metod
  • doporučení pro zvýšení hodnoty firmy
 • konzultaci k hodnotě firmy ZDARMA.

 

CEník SLUŽBY

Vyberte si jeden z cenových programů podle velikosti vaší firmy (ceny bez DPH:

Tarif MINI
firma s obratem do 5 mil. Kč
9.000 Kč
Tarif MIDI
firma s obratem 6 - 50 mil. Kč
18.000 Kč
Tarif MAX
firma s obratem nad 50 mil. Kč
35.000 Kč

OBJEDNÁVKa

Po stisku tlačítka ODESLAT bude přijata vaše objednávka na Kalkulaci hodnoty firmy podle zvoleného tarifu. Po kontrole údajů obdržíte potvrzení objednávky a zálohovou fakturu k platbě. Jakmile obdržíme vaši platbu, bude Vám emailem zaslán seznam požadovaných informací pro zpracování hodnoty firmy.

Po získání všech potřebných podkladů, zahájíme zpracování ocenění firmy. Vyhotovení zprávy o hodnotě Vaší firmy je hotové do 10 pracovních dnů od obdržení všech podkladů. Pokud v průběhu zpracování budeme potřebovat vyjasnit či doplnit poskytnuté informace, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Zprávu s kalkulací hodnoty firmy odesíláme emailem ve formátu PDF a zároveň se s Vámi domluvíme na termínu bezplatné konzultace ke zprávě o hodnotě firmy.